Christian Philosophy

Noen anbefalte video-/lydfiler

Teistiske argumenter
Dette er videoer som fremstiller de tradisjonelle argumentene for Guds eksistens på en enkel og pedagogisk måte, slik kristne som regel formulerer dem i dag. Ute på Internet ligger det mange dårlige og forvirrende fremstillinger av argumentene. Når man gir en kritikk av et argument, er det viktig å forholde seg til argumentet slik det fremstilles av personer som er informerte og som tror at argumentet er godt. Hvis du ønsker å forstå hva disse argumentene går ut på, får du en god start ved å se på videoene nedenfor. Lykke til!

  1. En pedagogisk video om finjusteringsargumentet.
  2. En pedagogisk video om det kosmologiske argumentet.
  3. En pedagogisk video om det moralske argument.
  4. En pedagogisk video om det ontologiske argument.


Alvin Plantinga
Alvin Plantinga (1932-) er antakelig den fremste kristne filosofen i vår samtid. Nedenfor finnes noen videoer hvor Plantinga blir intervjuet.

  1. Arguing God´s Existence?
  2. Can Many Religions All be True?
  3. How can an Immaterial God Interact with the Physical Universe?
  4. Does Evil Disprove God (del 1)
  5. Does Evil Disprove God (del 2)
  6. Evolution Disproves Naturalism?